Host

Thomas%20F.%20Kortholm

lørdag den 1. marts 2014

Global ET Contact Experience - Live Video Chat[ENGLISH INFO BELOW]

Update 2.3.14 med oplæg til video chat søndag d. 2.3.14 kl. 20.00 - 22.00:

Jeg fik god tid til at gennemgå den guide, jeg havde forberedt, frit efter Alan Watts m.fl. Der var ingen seriøse deltagere i hangoutet, men jeg fik selv mediteret i ca. 1½ times, hvor jeg forsøgte, at bruge de videoer og lydkulisser jeg havde fundet frem til. Jeg synes de virkede godt.

Jeg er tidligere blevet opfordret til, om jeg ville videooptage mig selv, mens jeg mediterede. Det tænkte jeg så, at jeg kunne prøve i går. Jeg har klippet de her 13 minutter ud, der illustrerer hvad det er jeg gør, med bevægelser og det hele. Det er en teknik jeg selv har fundet frem til, men jeg er naturligvis inspireret af flere forskellige ting. Bevægelserne er en del af visualiseringen, de er "kommet" til mig intuitivt, men har allesammen en særlig betydning for min meditation og visualisering. Det kan sikkert godt virke ret mærkværdigt for nogen, men det er en ret speciel oplevelse.


Jeg har lagt det her ud, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorledes I andre bruger meditation, visualisering osv. [HICE]. til at skabe positiv kontakt, har I også jeres egen måde at gøre det på, eller bruger I en mere standardiseret guide?

Der er også frit slag for at dele eventuelle gode oplevelser fra Global ET Contact i går.

Update sunday march 2nd. 2014 with topic for video chat at 20.00 - 22.00 (CET)

I had a lot of time to try out the guide I made freely after Alan Watts and others, because there was no serious participants in the hangout. So, I got to meditate for about 1½ hours, where I tried to use the videos and sounds I had put on the playlist for the meditation. [HICE]. I think it worked well.

I have been encouraged to record myself on video while meditating, and I decided I would try that last night, as you can see in the video above. I have cut out 13 minutes, that shows what I do during the meditation, at least a little part of it. With the movements I use as part of the meditation and visualization, they have come to me in a natural way. This may seem strange for some, but it is a rather special experience.

I have uploadet this, because I would like to hear, how you are using meditation, visualization etc. [HICE], to make possitive and peaceful contact. Do you also have your own way of doing it, or do you use a more standard guide?

And I would ofcourse like to hear of any possitive Global ET Contact experiences.


Her er det oprindelige oplæg - [the first presentation in english below] 

Guided HICE meditation til Global ET Contact. Hop med fra kl. 21, jeg laver en playliste, og vil gerne prøve at guide en meditation, for dem der har lyst, vejret er ikke det bedste, men vi kan jo prøve, om en remote viewing tur derud også virker.

Jeg har lavet en playlist, med foreslåede lyd, musik og billeder. Den består af 4 dele, og I kan afspille dem alle her, tryk "Play All" og hvis I vil have den fulde effekt, så se i fullscreen og højeste opløsning. Playlist på youtube: [KLIK HER FOR YOUTUBE PLAYLIST]Playlisten består af:

1.) En fem minutters tur fra det mindste til det største. Forestile dig at det hele hænger sammen.

2.) 15 minutters afslappende lydkulisse, "Sei He Ki". Jeg bruger denne til første del af guiden. Det er en afslappet guide til hvorledes man kan bruge lyd, åndedræt og bevistheden til at komme i en meditativ tilstand.

3.) En rejse ud i rummet i lyd og billeder. Når vi er nået hertil, prøver vi at lade vores bevisthed smelte sammen med alle de andre der laver Global ET Kontakt med os, og vi prøver at projicere vores fælles bevisthed ud, ud gennem solsystemet og ud i universet. Vi slutter af med at komme tilbage, og visualisere hvor vi sidder, og byder vores stjerne velkommen.

4.) Vi byder vores venner at deltage i vores cirkel, med varme, lys og glæde. Vi prøver at forbindes hjerte til hjerte, og breder vores cirkler af lys ud over hele jorden. Lad lyset og lydene forenes i en ring af fælles bevisthed.
                                                                                                                     
[CLICK HERE OR CLICK GOOGLE+ BANNER BELOW FOR OUR HANGOUT]

I am doing a guided HICE meditation for Global ET LETS TALK - ET Contact and UFO Disclosure Website at 21.00 - 23.00 CET. I will make a recommeded playlist. It will be in english and danish, depending on who wants to join me/us.

You can se the playlist I recommend for this guided HICE attempt, they are ofcourse optional.

The playlist is in 4 parts:

1.) A five minute ride from the smalest to the biggest. Try to think it is all connected.

2.) 15 minutes of relaxing sounds, "Sei He Ki."I am using this for the first part of the guide. It is a relaxed way of getting into the meditative state by using sound, breathing and consciousness.

3.) A trip through space in sound and pics. At this point we will try to connect with the other groups making Global ET Contact with us, and we link up and project our shared consciousness out through the solar system, and into the milky way and the universe. And then we come back and visualize where we are and welcome our star friends to come and take part.

4.) We invite our friends to take part in the circle, with light, joy and compassion. We link up heart to heart in the ircle of light, and see them surrounding the earth. Let us join in the light and find balance together. If this brings you a contact experience, feel good and relaxed about it.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar