Host

Thomas%20F.%20Kortholm

søndag den 23. februar 2014

Aliens eller Stjerne Folk? - Aliens or Star People?


UPDATE PÅ HANGOUTET 23.02.2014: [UPDATE IN ENGLISH BELOW]

Vi havde en lang og hyggelig snak, og der var besøg fra flere forskellige ETIKontakt relaterede grupper. De fleste er ikke så glade for at kalde vore stjerne venner for "Aliens". Det har simpelthen bare en negativ klang. Vi kom vidt omkring, med ancient aliens, mulige krydsninger mellem mennesker og ETIs dna tidligt i vores historie, og meget andet.

Vi fik også besøg i en times tid, af Martyn Ellis fra CeRPER, som havde en masse spændende, at fortælle om ETI kontakten. Vi snakkede også lidt om drømme, for jeg har haft nogen ret interessante af slagsen, med mærkelige maskiner og andet underligt udenjordisk teknologi.We had a long and pleasant talk, and there were visits from several ETI Contact related groups. Most are not so happy to call our star friends "Aliens". It's simply a negative tone. We came across a lot of topics, with ancient aliens, possible crosses between humans and ETIS dna early in our history, and much more. 

We also got a visit for an hour, by Martyn Ellis from CERPER who had a lot of exciting things, to tell about ETI contact. We also talked a bit about dreams, because I have had some pretty interesting ones, with strange machines and other weird alien technology.

Looking forwrd to next hangout.

[GOOGLE+ ["Usual Hangouts" med Dansk ETIKontakt & Disclosure Gruppe] GOOGLE+]


[Scroll down for topic in English]

I aften er emnet om, hvorledes vi opfatter de udenjordiske intelligenser, og hvilken terminologi vi bruger når vi snakker om dem. Der er mange som forbinder ordet "Alien" med noget ret uhyggeligt, når man tænker på filmene med samme navn.

Der er mange ting som peger på, at de udenjordiske livsformer, har besøgt os i meget lang tid, og derfor synes det naturligt, at flere kulturer anerkender vores besøgende som en form for familie. Her er et godt eksempel [hvis ægtheden af disse genstande kan verificeres] fra Maya kulturen, præsenteret af Nassim Haramein. [The Resonance Project]


Vi opfatter ikke de ETI livsformer, der har kontakt med den menneskelige race, som værende fjendtligtsindede, og har nok lidt den samme opfattelse som Chief Golden Light Eagle [Høvding - StarKnowledgeTV], ordet alien er negativt ladet, og i stedet bruger indianerne ord som "Stjernebrødre/søstre" samt "Stjernenationer."


Topic in English:

Tonight the topic is about how we perceive the extraterrestrial intelligences, and the terminology we use when we talk about them. There are many who associate the word "Alien" with something pretty scary, when you think of the films of the same name.

There are many things which indicate that extraterrestrial life forms have visited us for a very long time, so it seems natural that several cultures recognize our visitors as a form of family. Above is a good example [if the authenticity of these objects can be verified] from the Mayan culture, presented by Nassim Haramein. [The Resonance Project]

We do not consider the ETI life forms that have contact with the human race, as being hostile, and have a similar opinion to that of Chief Golden Light Eagle [Above StarKnowledgeTV], the word alien is negatively charged, and instead uses the Indians words "Star brothers/sisters" and "Star Nations."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar